Psykologidagen är en intresse- och arbetsmarknadsmässa som hålls varje vår på Blåsenhus i Uppsala. Det är ett tillfälle för intresserade att lära sig mer om ämnet och för studenter, arbetsgivare och andra yrkesverksamma att mötas och knyta kontakter inför framtiden.

Mässan 2019 är lördag den 23/3 och firar då 10-årsjubileum och kommer att ha temat BROTT. Den 7/2 börjar biljettförsäljningen och det kommer att gå att köpa här på hemsidan samt via länk på t.e.x vår Facebooksida Psykologidagen Uppsala 

Sociala medier

23

Vår femte föreläsare är överläkare Tobias Eriksson 🖤 Tobias kommer under sin föreläsning att belysa på vilket sätt alkohol och droger påverkar kriminalitet. Vill ni läsa mer om hans föreläsning så kolla in vår Facebook-sida: Psykologidagen Uppsala 💗

PD18 - Vad är Framgång för dig?
Av Oscar Wallin

Nyheter

Ulla Thorslund, vår första föreläsare!

Då var det dags att presentera vår första föreläsare, som sponsras av Psykologialumnerna vid Uppsala Universitet Ulla Thorslund! 

Ulla Thorslund är ungdomspsykolog på Kriminalvården, häktet Uppsala och Gävle samt driver företaget Leg. psykolog Ulla Thorslund AB med fokus på våld och sexuellt våld, föreläsning, utbildning, handledning samt riskbedömningar.

Ullas föreläsning kommer att ta upp vikten av att tidigt upptäcka övergreppsbeteenden bland barn och unga så att man kan sätta in insatser för att förhindra upprepning av dessa beteenden. Ulla kommer att gå igenom skillnaden på normal sexuell utveckling och sexuella avvikelser, om sexuella övergrepp IRL men även på nätet. Därefter genomgång av ärendehantering, riskbedömning och övergreppsspecifik behandling. Slutligen några ord om förebyggande arbete och tips på litteratur och länkar som kan vara användbara.

2019-02-04

Biljettförsäljning den 7/2 2019!

Den 7/2 börjar biljettförsäljningen och det kommer att gå att köpa här på hemsidan samt via länk på t.e.x vår Facebooksida Psykologidagen Uppsala. 

2019-02-04

Datum för Psykologidagen 2019

Datumet för 2019 är spikat och även denna gång blir det en lördag i mars nämligen den 23/3!

2018-10-28
 

Byte av webbadress och mejl

Vad vore väl ett 10-årsjubileum utan en ny snygg hemsdia? www.psykologidagen.nu blir www.psykologidagen.se, dessutom med en ny snygg rosa design! I samband med byte av webbadress så byter vi även mejladress till info@psykologidagen.se 

2018-09-17

Tema för mässan 2019

Då har det äntligen blivit dags att avslöja Psykologidagen 2019's tema: BROTT! 

Som den brottsintresserade säkert redan vet saknar vi i Uppsala möjlighet att läsa t.ex. Rättspsykologi, Vittnespsykologi och Kriminologi på Universitetet. Bland annat därför tycker vi att det inte bara ska bli roligt att ha detta tema utan att det även blir en god möjlighet att bidra med ett perspektiv som till stor del saknas inom psykologin här i Uppsala.

För den som tycker att det verkar extra spännande med årets tema rekommenderar vi varmt att medverka på mässan 2019!