Psykologidagen är en intresse- och arbetsmarknadsmässa som hålls varje vår på Blåsenhus i Uppsala. Det är ett tillfälle för intresserade att lära sig mer om ämnet och för studenter, arbetsgivare och andra yrkesverksamma att mötas och knyta kontakter inför framtiden.

Mässan 2019 är lördag den 23/3 och firar då 10-årsjubileum och kommer att ha temat BROTT

Sociala medier

22

Psykologidagen 2019 blir av lördag den 23/3! 💗 Lägg till det i kalendern redan nu för det här kommer ni inte att vilja missa! 😍 #PD19 #temabrott

PD18 - Vad är Framgång för dig?
Av Oscar Wallin

Nyheter

Datum för Psykologidagen 2019

Datumet för 2019 är spikat och även denna gång blir det en lördag i mars nämligen den 23/3!

2018-10-28
 

Byte av webbadress och mejl

Vad vore väl ett 10-årsjubileum utan en ny snygg hemsdia? www.psykologidagen.nu blir www.psykologidagen.se, dessutom med en ny snygg rosa design! I samband med byte av webbadress så byter vi även mejladress till info@psykologidagen.se 

2018-09-17

Tema för mässan 2019

Då har det äntligen blivit dags att avslöja Psykologidagen 2019's tema: BROTT! 

Som den brottsintresserade säkert redan vet saknar vi i Uppsala möjlighet att läsa t.ex. Rättspsykologi, Vittnespsykologi och Kriminologi på Universitetet. Bland annat därför tycker vi att det inte bara ska bli roligt att ha detta tema utan att det även blir en god möjlighet att bidra med ett perspektiv som till stor del saknas inom psykologin här i Uppsala.

För den som tycker att det verkar extra spännande med årets tema rekommenderar vi varmt att medverka på mässan 2019!