Föreläsare 2018

Föreläsarna för 2019 kommer att släppas närmare inpå mässdagen, så länge kan du läsa om de åtta fantastiska föreläsarna som deltog under Psykologidagen 2018!

Elektra Noutsou är legitimerad psykolog och har sedan 2008 arbetat som fältpsykolog för Läkare utan gränser, samt har tidigare jobbat för Röda Korset.

I sitt arbete har hon varit på uppdrag över hela världen och arbetat för att ge framgångsrik terapi på fälet i länder som Irak, Ukraina, Turkiet, Sudan, Palestina, Grekland och Bahrain.

Under sin föreläsning berättade Elektra om jobbet som fältpsykolog och om nätverket MHPSS, som inriktar sig på psykiatrisk vård i krissituationer. Hon berättade även mer allmänt om humanitärt arbete ur ett etiskt-psykologiskt perspektiv.
Mer information:
Psykologidagens Facebook

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet som bland annat forskat ingående på sambandet mellan bipolaritet, schizofreni och kreativitet.

Efter att ha mött flera patienter med exceptionell kreativ begåvning blev Simon allt mer intresserad av den gamla myten om en nära relation mellan genialitet och galenskap, ett intresse som resulterade i världens hittills största studie på området.

Under sin föreläsning presenterade Simon resultatet av sina studier och kom en gång för alla till botten om kreativitet och galenskap verkligen hör samman.
Mer information:
Psykologidagens Facebook

Maj-Britt Lindahl är docent i psykologi, författare och privatpraktiserande par- och individterapeut. Hon släppte 2011 boken Våga vara: visualisering och självutveckling, som kommer att finnas att ta för intresserade under mässan!

Lindahl arbetar utifrån ett existentialistiskt synsätt, vilket är psykodynamiskt men med ett tillägg: betydelsen av livsvillkoren i den här existensen.

I sin föreläsning utvecklade Lindahl sin syn på oss människor som upplevare med egna upplevelsevärldar och lyfte fram värdet av självkänsla för psykisk hälsa.
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.majbrittlindahl.se
 

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid KI och vetenskapsskribent i SvD, samt har en stor plattform på sociala medier.

År 2017 gav hon ut boken "Larmrapporten – Att skilja vetenskap från trams". Samma år fick hon Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst och utsågs även till Årets folkbildare 2017.

I hennes föreläsning berättade Frans hur du kan tolka nyhetsflödet i tider av »alternativa fakta«, fejknyheter och halvsanningar. Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt?
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.emmafrans.se

Lydia Springer är specialist inom klinisk psykologi med inriktning på funktionsnedsättning med över 20 års erfarenhet i fältet.

Lydia har drivit utvecklingsarbete på SUF-Kunskapscentrum i Uppsala län för att förbättra metoder, utredningsförfarande och stödinsatser  i samband med kontakt med dessa föräldrar och barn.

I hennes föreläsning betonade hon betydelsen av kunskap om kognitiva svårigheter och dess inverkan på föräldraskapet för att höja kompetensnivån inom institutioner som socialtjänsten, mödrahälsovården och skolan.
Mer information:
Psykologidagens Facebook

Gerhard Andersson är  psykolog och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Han är världsledande forskare inom sitt fält, särskilt känd för sitt arbete med tinnitus & KBT-behandling via internet.

Andersson har mottagit flera prestigefulla priser för sitt arbete, såsom Nordiska medicinprisetStora psykologpriset 2014 och Lifetime Achievement Award från ISRII 2017.

Under sin föreläsning presenterade 
Andersson  sin forskning, med särskild vikt på nationella och internationella samarbeten och återhämtning.
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.gerhardandersson.se

Rebecca Anserud ansågs av många vara ett
hopplöst fall och hon var själv nära att ge
upp allt. I sin föreläsning berättade 
Rebecca om hur hon tog makten över sin livssituation och sin bipolära sjukdom 
– och valde livet.

Hennes berättelse var blottande och tung
och hon delade modigt sina erfarenheter och vågade bjuda på sig själv — vilket lockade fram både skratt och tårar.

Det var en mycket inspirerande föreläsning
med Rebecca Anserud, som idag är
en av Sveriges mest eftertraktade
föreläsare.
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.rebeccaanserud.se

I sin roll som seniorkonsult på Assessio har Roland arbetat mycket med framgång inom organisationer - allt ifrån coachning av chefer och ledarskapsutbildning, till
projektledning och rekrytering.

Roland föreläsde om framgångsrik rekrytering, samt om automatiseringen av samhället, och hur detta påverkar organisationspsykologin. 

Hur förändras organisationspsykologens roll när allt fler jobb sköts av datorer?
Och hur ser egentligen riktigt framgångsrik rekrytering ut?

Mer information:
Psykologidagens Facebook