Våra utsällare

Dessa fantastiska företag och organisationer kommer att ställa ut på Psykologidagen 2019!

Utställare

Sveriges Förening för Forensiska Psykologer
EMDR Sverige
ST facket
FREUD
Feministiska Psykolog-studenter
Psykologisation

Uppsala kommun
Region Sörmland
Region Gävleborg
Region Västmanland
Kriminalvården
Psykoterapistiftelsen
Nätverket för Psykedelisk Vetenskap

Alumnipsykologer
Modigo
BTF
PBM
Seniorpsykologer
KRIS
Balans Uppsala
Föreningen för suicid- prevention

Vill ditt företag eller din förening vara med och ställa ut på nästa års mässa? Hör av er till info@psykologidagen.se!